Ajalugu

  • Esileht
  • Uneallikast Muinasaegsed ehted

Muinasaegsete ehete taasloomine

Hoiame ja kaitseme emakest Maad läbi tema väärtustamise. Võtame teda kui isiksust, kel võime nii meie kui teie üle valvata, seda tegid ka meie esivanemad. Ehted on siin justkui vahelüliks.

Muinasaegsed ehted

Nagu regilaulud, on ka läänemeresoome ornament täis tänapäeval raskesti tõlgendatavaid kujundeid. On tõenäoline, et osad ripatsid on jumaliku tegelase kujud läänemeresoome mütoloogiast, mis on vahepealsete ristiususajanditega lootusetult kaotsi läinud. Et need on meile endile väga sügavat muljet avaldanud, siis usume, et neis on jõud ja seetõttu oleme otsustanud seda jõudu edasi kanda.

Parimad kohalikud muinasaegsed ehteleiud talletame jäljenditena, teeme ripatsid, et nad saaksid ka teid oma jõu ja väega võimestada.

Et jõuga ehe oma uue omanikuni jõuab, peab ka tema läbima üsna pika teekonna.
Kõigepealt tuleb ese maapõuest leida. See on kõige raskem osa :) Et esemed on tihti katki, siis otse jäljendit ei ole võimalik võtta, vaid tuleb teha vahast teisend. Nüüd, kui vahakuju valmis, läheb see töökotta, kus tehakse kõigepealt vorm ja siis metallist kujud. Järgmiseks on pall jälle meie kätte veeretatud ja siis algab lihvimine, poleerimine, paatinaga rikastamine, poleerimine ja vahatamine ja lõpuks ehteks tegemine.
Iga ehe on eriline ja oma jõuga!

Kui amulett uue omaniku kätte jõuab, siis selle südames on koht, kuhu saab oma isiklikud soovid panna. Täida see!

Muinasehted Uneallikal
Muinasehete koopiad